Categorieën

Nieuwsbrief

Assistance au choix d'un système d'information

Algemene voorwaarden voor verkoop

De onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden beheert de verhouding tussen de klant en www.zen-tech.eu (.fr , .be , .nl),  het volledige eigendom van Zen-Tech International SPRL, gelegen Terhulpesesteenweg 177 / 7 in B-1170 Brussel (« zen-tech »).

Elk bezoek en eventuele verkoop via zen-tech, veronderstelt het volledige en onvoorwaardelijke aanvaarden van de algemene verkoopsvoorwaarden door de klant. Zen-tech behoudt zich ten allen tijde het recht de algemene verkoopsvoorwaarden, vermeldt op deze website, aan te passen.

Prijzen
De prijzen zijn geldig de dag zelf van de raadpleging op de website of voor de geldigheidsperiode indien deze vermeld is. Alle prijzen zijn BTW inbegrepen behalve indien anders vermeld, verzendingskosten niet inbegrepen.
Voor klanten die buiten België onderworpen zijn aan BTW, veronderstellen wij dat het door hun opgegeven BTW nummer de geldige BTW identificatie is. In geval dat het BTW nummer niet geldig is zijn wij verplicht u de Belgische BTW te laten betalen voordat wij in productie gaan. De gecommuniceerde prijs online zal dus verhogen met 21%.

Bestelling
De bestelling is slechts definitief als deze bevestigd is door de betaling van de vermeldde prijs door de klant. Zen-tech verplicht zich ertoe de bestelling via electronische weg te bevestigen na ontvangst van de betaling. Tijdens het plaatsen van uw bestelling verklaart u verantwoordelijk te zijn voor de aankoop.

Persoonlijke gegevens
Zen-tech gebruikt uw persoonlijke gegevens in het kader van de bevestiging, de facturatie en de levering van uw bestelling. Wat betreft de aanmaak en de administratie van uw gebruikersprofiel, bent u ten aller tijde verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens. In geval van fouten in het adres, facturatiegegevens of andere persoonlijke gegevens, kan zen-tech niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet naleven van zijn verplichtingen (bijvoorbeeld de levering of correspondentie). U bent eveneens verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw paswoord, gekoppeld aan uw gebruikersprofiel. Niet volwassenen mogen deze website aleen gebruiken onder toezicht van een ouder of voogt.

Verzendingskosten
De verzendingskosten zijn berekend in functie van het gewicht van uw bestelling en worden aangegeven tijdens de bevestiging van uw winkelmandje.

Levering
Uw pakket zal binnen de 2 tot 7 werkdagen geleverd worden, na de validatie van uw bestelling en volgens de door u gekozen opties van het levertermijn tijdens uw bestelling. De levertijden die door zen-tech gegeven worden, zijn altijd indicatief. De verantwoordelijkheid van zen-tech kan niet verplicht worden bij achterstand die tijdens het vervoer wordt opgelopen. In geval van afwezigheid, kan u contact opnemen met onze leverancier teneinde hem te vragen u het pakket opnieuw aan te bieden, deze zal u bijkomende kosten kunnen eisen. Zonder nieuws van uw kant na 14 dagen zal het pakket ons teruggestuurd worden. De verzendingskosten om een teruggestuurde bestelling opnieuw te verzenden zullen toegepast worden, zelfs wanneer de eerste zending gratis was of genoot van verminderde kosten. Zen-tech, als afzender, is verantwoordelijk voor de zending tot het moment van de levering. Wij kunnen al onze zendingenachterhalen. Gelieve met ons contact op te nemen indien u uw pakket binnen de 10 werkdagen na de registratie van uw betaling nog niet heeft ontvangen.


Schade tijdens het transport
Wij kijken elke zending na vóór het versturen. De artikelen zijn ook voorzien van een sterke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddelijk na te kijken bij levering en ons meteen op de hoogte te brengen in geval van schade. U kan ons een email sturen, bij voorkeur met een foto van het beschadigde artikel. Gooi de postverpakking nooit weg vooraleer u vaststelt dat uw levering in goede staat verkeert. Het terugsturen naar de verzender moet steeds gebeuren in overleg met ons. Stuur nooit een zending terug op eigen initiatief. Het artikel moet teruggestuurd worden in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd zijn. De kosten voor het terugzenden zijn ten laste van de verzender. U moet het bestelnummer vermelden. De niet meegedeelde terugzendingen worden niet gecrediteerd. Wij betalen de teruggestuurde artikelen terug onder de hierboven vermelde voorwaarden en binnen een termijn van 30 dagen. De verzendkosten die u opliep zullen niet terugbetaald worden, u krijgt bijgevolg de aankoopprijs min de verzendingskosten. Indien het gaat om een verkeerd geleverd artikel door zen-tech, nemen wij de verzendkosten voor onze rekening. Wij behouden ons het recht om teruggestuurde zendingen de weigeren indien deze verondersteld worden reeds gebruikt te zijn of verdacht worden van schade berokkend door een derde partij, andere dan zen-tech.

Nietigverklaring of vertraging van de bestelling
Elke bestelling geeft aanleiding tot een facturatie 30 dagen na zijn aanvaarding in het geval dat de bestelling niet uitgevoerd kan worden door een vertraging toe te schrijven aan de klant. In geval van nietigverklaring van de bestelling zal de klant verplicht zijn het bedrag te betalen die overeenkomt met de reeds aangegane kosten, vermeerderd met 40% van het bedrag van de bestelling.

Betaling
De betalingen op zen-tech worden uitgevoerd via het Paypal.com platform, een volledig veilig online betalingssysteem. U kan met uw credietkaart betalen (Mastercard of Visa) of door op voorhand uitgevoerde bankoverschrijving.

Recht
Zen-tech blijft de volledige en gehele eigenaar van een verkocht artikel, tot de volledige verkoopprijs betaald is.
De foto's, illustraties, kleuren en teksten geassocieerd met de produkten op deze website, hebben geen contractueel karakter en kunnen bijgevolg de verantwoordelijkheid van de verkoper niet verplichten.

Intelectueel eigendom
De klant garandeert de rechten van intelectueel eigendom te bezitten van de elementen (afbeeldingen, logo, slogans, etc.) die hij ons doorgeeft en die nodig zijn voor de reproductie van de afbeelding, alsook de eventuele autorisering nodig voor zijn plaatsing. Hij is alleen verantwoordelijk voor het betalen van eventuele belastingen die worden gecreëerd door het drukken van zijn afbeeldingen.

Recht van toepassing

Het Belgische recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen zen-tech en de klant.

Auteursrechten
De verzameling van alle inhoud op deze website is uitsluitend eigendom van zen-tech en wordt beschermd door de Belgische en internationale wet op auteursrecht. Alle inhoud op deze website - zoals de teksten, de grafieken, de pictogrammen, de afbeeldingen, etc.- is eigendom van zen-tech of zijn leveranciers en wordt bovendien beschermd door de Belgische en internationale wet op auteursrecht.  Het gebruiksrecht, het reproductierecht, alsook het intelectueelrecht die betrekking heeft tot deze website, zijn uitsluitend eigendom van zen-tech en/of zijn partners.
Zoeken

Winkelmand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten 0,00 €
Totaal 0,00 €

Winkelmand Afrekenen

PayPal